Lokalizacja tras linii kablowych: SN, nn.
Lokalizacja uszkodzeń kabli SN, nn.

Pomiary ochronne:

  • - skuteczności uziemienia
  • - skuteczności zerowania
  • - oporności izolacji przewodów i kabli nn
  • - skuteczności instalacji odgromowej
  • - natężenia oświetlenia
  • - wyłączników nadmiarowo-prądowych
  • - wyłączników różnicowo-prądowych

projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com