Podstawową działalnością firmy jest projektowanie i wykonawstwo elektroenergetycznych sieci nisko i średniego napięcia, stacji transformatorowych, napowietrznych i wnętrzowych, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wycinka i pielęgnacja drzew.
     Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe, przeszkoloną dodatkowo w budowie sieci izolowanych SN i nn, wykonywania prac pod napięciem oraz montażu na sieciach nn i SN osprzętu takich firm jak: RAYHEM, NOVA PLUS, 3M, ENSTO.
     Posiadane zaplecze magazynowe, wyposażenie techniczne oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.
     Zapewniamy fachową obsługę techniczną w zakresie przygotowania dokumentacji, terminowość realizacji zadań, sprawną organizację pracy, wysoką jakość wykonywanych robót oraz spełnienie wymagań naszych klientów.
     Firma EL-SAD kieruje swój wysiłek na stałą poprawę świadczonych usług poprzez wszechstronne zaangażowanie ogółu pracowników w działalność w działalność firmy i wzmacnianie partnerskiej współpracy ze swoimi klientami i dostawcami. Zadowolenie klientów z naszych usług jest naszym najważniejszym celem, i dlatego wdrożyliśmy w firmie system jakości ISO 9001-2000.

     Misją firmy EL-SAD jest świadczenie usług elektroenergetycznych, wynajem sprzętu, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz wycinka drzew i gałęzi.
     Naczelnym dążeniem firmy jest budowanie na rynku, stabilnej firmy pod względem finansowym oraz jakości świadczonych usług.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • - Identyfikowanie wymagań klientów
  • - Badanie satysfakcji klientów z realizowanych usług
  • - Terminowe realizowanie prac zlecanych
  • - Podnoszenie kwalifikacji pracowników dostosowanych do wymagań rynku
  • - Stosowanie sprawdzonych technologii wykonawstwa i materiałów
  • - Korzystanie z własnej bazy sprzętowej
  • - Zapewnienie środków finansowych na realizację umów i zleceń klientów

     Właściciele firmy zobowiązują się do stałego doskonalenia systemu zarządzania w firmie oraz zapewnienia wszelkich środków do realizacji powyższych celów.

Założycielem firmy "EL-SAD" jest Wiesław Sadowski , który 20 lat temu dokładnie 12-08-1983 roku zarejestrował działalność gospodarczą. Początkowo był to niewielki jednoosobowy warsztat mieszczący się w Otwocku-Świdrze przy skrzyżowaniu ulic Majowej i Kołłątaja.
     Firma specjalizowałą się głównie w wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz naprawie silników elektrycznych począwszy od małych silniczków od suszarek (kilkuset watowych) przez większe od pralek i lodówek, aż do wielkich przemysłowych silników (kilkudziesięcio kilowatowych).
     Pod koniec lat 80 firma zatrudniła pracowników oraz rozszerzyła działalność przechodząc powoli z instalacji elektrycznych w usługi elektroenergetyczne. Pierwsze linie kablowe, napowietrzne, stacje transformatorowe itp. od końca lat 80 do połowy lat 90 firma wykonywała na zlecenie Elektrociepłowni Warszawa Żerań S.A. W 1988 roku właściciel zakupił pierwszy podnośnik z koszem i rozpoczął dodatkowo wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego na zlecenie Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. Konserwacja obejmowała gminy Celestynów, Karczew oraz Wiązownę. Na początku lat 90 firma zmieniła siedzibę z ulicy Majowej na ul. Zielną 2c , w której istnieje do dnia dzisiejszego.
     Od połowy lat 90 znacznie przyśpieszył się rozwój firmy. Coraz poważniejsze zlecenia, coraz więcej pracowników. Od 1993 roku w firmie rozpoczęto kształcić praktykantów z Technikum Elektromechanicznego w Celestynowie, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Technikum Nukleonicznego w Otwocku (podczas miesięcznych praktyk szkolnych). Od roku 1994 rozpoczęto prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka.
     Druga połowa lat 90 była w dla firmy bardzo ważna i zarazem trudna. W 1996 roku powstała spółka cywilna "EL-SAD" założona przez Wiesława Sadowskiego i syna Arkadiusza Sadowskiego. Spółka działa równolegle z firmą macierzystą. W 1997 w Otwocku przy ul. Reymonta 43 powstała baza firmowa z zapleczem biurowym, magazynowym, garażowym i socjalnym dla pracowników. Było to konieczne, ze względu na ciągłe przybywanie sprzętu specjalistycznego tj. podnośników koszowych, dźwigów, samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych oraz materiałów niezbędnych do budowy linii (słupów, kabli, przewodów, osprzętu itp.). Na przełomie roku 2001 / 2002 spółka cywilna przekształciła się w Spółkę Jawną, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000077730 i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
     Początki prowadzenia działalności były trudne. Jednak satysfakcja z rozwinięcia jednoosobowego zakładu do firmy rodzinnej zatrudniającej ponad 25 osób wynagradza te trudy.

projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com