• - projektowanie sieci elektroenergetycznych
 • - budowanie sieci elektroenergetycznych (linii kablowych, napowietrznych SN, nn)
 • - montaż instalacji elektrycznych, komputerowych
 • - montaż oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • - montaż stacji transformatorowych, rozdzielnic (wnętrzowych, napowietrznych)
 • - urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych
 • - wykonywanie pomiarów - lokalizacja trasy linii kablowych i uszkodzeń kabli SN, nn
 • - sporządzanie kosztorysów robót elektrycznych, budowlanych, sanitarnych
 • - roboty ogólnobudowlane
 • - układanie rur osłonowych i sieci elektroenergetycznych w technologii robót
    bezwykopowych
 • - montaż instalacji ogrzewania elektrycznego (podłogowego)
 • - remonty
 • - modernizacje
 • - konserwacje oświetelenia ulicznego
 • - konserwacje stacji transformatorowych
 • - wynajem sprzętu budowlanego


projekt i wykonanie: StudioGraficzne.com